Anna Bianca Roach

Anna Bianca Roach

Anna Bianca Roach je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu i studentica na University of Toronto u oblasti mira, konflikta, istorije i ljudske geografije.