Anna Bianca Roach

Anna Bianca Roach

Anna Bianca Roach je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu i studentica na University of Toronto u oblasti mira, konflikta, istorije i ljudske geografije.

“Bez imena”: Ratni arhiv Enrika Dagnina
Fotografski rad Enrika Dagnina donosi nam priču o konfliktu. Najčešće, ovakve priče su teške za prenijeti, teške za posmatrati, i teške za razumjeti. Intervju sa Dagninom daje nam uvid u njegovu fotoreportersku karijeru i izložbu, ''Bez imena'' (''Untitled'').