David Schafer

David Schafer

David Schafer je bivši pripravnik Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Trenutno studira na Univerzitetu u Michiganu Ann Arbor u oblasti mira, konflikta i ljudskih prava.

Zapuštena strana jevrejskog groblja
Preminuli i sahranjeni na sarajevskom Jevrejskom groblju ne mogu govoriti za sebe. Ne mogu se buniti protiv štete nanesene njihovom vječnom počivalištu.