Dženana Salihović Dokara

Dženana Salihović Dokara

Dženana is a Balkan Diskurs trained correspondent from Srebrenica, where she grew up. She has a master's degree in sociology and is currently employed at the Srebrenica Memorial Center.

Sestre Bektić: Od konja učimo o plemenitosti, nježnosti i odgovornosti
Fotografija: Ahmedin Đozić Sestre Ćamka, Kadira, Fatima i Đeneta Bektić iz sela Jasenova kraj Srebrenice postale su poznate zbog fotografije na kojoj kroz snijegom ovejane srebreničke šume galopiraju na konjima. One za sebe kažu da se ne sjećaju jesu li prvo naučile hodati ili jahati. Njihovi roditelji iz izbjeglištva su se vratili u Srebrenicu 1999. …