Katarina van Alebeek

Katarina van Alebeek

Katarina van Alabeek studira na Stanford univerzitetu na odsjeku Političkih nauka sa fokusom na pravdu i pravo. Prošlog ljeta van Alabeek je radila istraživanje o postkonfliktnom društvu u BiH pri Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju i Centru za postkonfliktna istraživanja. Područja njenog interesovanja su tranzicijska pravda, pomirenje i međuetnički odnosi. Nada se da će nastaviti svoj rad u postkonfliktnim društvima radeći na unapređenju međunarodnog humanitarnog prava.

Humanost zločinaca: Joshua Oppenheimer i “Akt ubijanja” (Dio I)
Kako očekujemo da se oporavimo kada je prošlost protkana nasiljem, sadašnjost zločincima omogućava nekažnjivost, a preživjelima pruža tako malo? Dva filma Joshue Oppenheimera, ‘’Akt ubijanja’’ i ‘’Pogled tišine’’, nude odgovor na ne samo ovo pitanje, već i na mnoga društvena pitanja koja se javljaju nakon genocida.