Luka Čavar

Luka Čavar

Luka is a Balkan Diskurs trained youth correspondent from Jajce, BiH. He now lives in Dubrovnik, Croatia and is a graduate student of Media at the University of Dubrovnik. Luka has published work on a number of Dubrovnik portals.

Edhem Čustović: Ulaganje u mlade za bolju budućnost BiH
Za Balkan Diskurs, između ostalog govorio je o fondaciji koju je nedavno osnovao, ,,BH Futures Foundationˮ, koja pomaže mladim ljudima, te o centru koji je pokrenuo u Srebrenici proteklog ljeta.