Marko Kljajić

Marko Kljajić

Marko Kljajić je bivši pripravnik Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Rođen u Sarajevu, Marko je studirao međunarodne odnose sa fokusom na tranzicijsku pravdu i postkonfliktnu rekonstrukciju na Western University u Londonu, Ontario, Kanada.

Nova generacija demokratije i međureligijski dijalog – odgovor na nasilni ekstremizam
Na Bošnjačkom institutu u Sarajevu održana je panel diskusija o ulozi međureligijskog dijaloga kao načina borbe protiv nasilnog religijskog ekstrimizma. Pišu: Angelika Hoerner, Tasha Fell i Marko Kljajić