Safet Šarić

Safet Šarić

Nakon što je završio srednju školu u Kladnju, Safet se preselio u Sarajevo da studira pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Tokom studija, radio je u lokalnoj NVO kao novinar i istraživač, s fokusom na euroatlantske integracije i ponovno uspostavljanje mira u BiH. Zatim je radio kao lokalni fikser i prevodilac za brojne istraživače, novinare, uključujući novine The Boston Daily, Financial Times i Allgemeine Zeitung. Safetov primarni profesionalni interes je osnaživanje omladine u BiH kako bi oni aktivno potakli pozitivne promjene u društvu.