Dino Pehlić

Dino Pehlić

Dino Pehlić je dopisnik Balkan Diskursa iz Mostara. Diplomirao je pravo na Američkom Univerzitetu u BiH. Svoje istraživanje fokusira na ljudska prava u konfliktnim i postkonfliktnim zajednicama, ratne zločine i održivu primjenu međunarodnog humanitarnog prava.

Muzika, umjetnost, teatar i kultura: uzdizanje iznad nacionalizma u Mostaru
Sve dok svojim zajedničkim radom budu stvarali pjesme, djela i pozorišne komade, vratit će Mostaru onaj pravi „mostarski identitet“, koji je svačiji i svako ko ga voli mora ga poštovati.