Želite da podržite rad Balkan Diskursa? Želite da objavite neke od naših članaka na vašoj stranici ili platformi? Da li vi stvarate sadržaj koji bi pomogao našoj publici da bolje razumije Balkan?

Ako je vaš odgovor da, kontaktirajte nas ovdje.

Zahvalni smo svim našim donatorima, partnerskim sajtovima i organizacijama za pomoć u širenju glasova mladih BiH u svijetu.


SPONZORIPARTNERI
Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.