Arolda Elbasani

Arolda Elbasani

Profesorica Arolda Elbasani je gostujući predavač Centra za evropske i mediteranske studije na Univerzitetu u Njujorku. Doktorirala je društvene i političke nauke na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci. Kao istraživač i predavač do sada je radila u Centru za napredne studije Robert Schuman, Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, Evropskom univerzitetu u Tirani i Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Njeni trenutni istraživački interesi leže u oblasti političkog islama, promocije demokratije, evropskih integracija i problema korupcije u novim demokratijama.