Arolda Elbasani

Arolda Elbasani

Profesorica Arolda Elbasani je gostujući predavač Centra za evropske i mediteranske studije na Univerzitetu u Njujorku. Doktorirala je društvene i političke nauke na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci. Kao istraživač i predavač do sada je radila u Centru za napredne studije Robert Schuman, Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, Evropskom univerzitetu u Tirani i Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Njeni trenutni istraživački interesi leže u oblasti političkog islama, promocije demokratije, evropskih integracija i problema korupcije u novim demokratijama.

Osporeni pokušaj tranzicijske pravde: Specijalizovana vijeća Kosova
Novi pokušaj dostizanja pravde za zločine počinjene na Kosovu zvanično je odobren 2015. godine kada je Parlamentarna skupština Kosova usvojila odluku o kreiranju Suda, odnosno Specijalizovanih vijeća Kosova.
Škola rokenrola koja ujedinjuje: Stvaranje potražnje za multietničke aktivnosti u podijeljenoj Mitrovici
Škola rokenrola u Mitrovici je jedna od rijetkih inicijativa koja je uspjela da kreira popularne aktivnosti, da se širi i napreduje, a sve zato što to žele ljudi iz lokalnih zajednica i različitih etničkih grupa.