Dženeta Karabegović

Dženeta Karabegović

Prošireni istraživački interesi Dženete Karabegović ukorijenjeni su u međunarodnoj i komparativnoj politici s posebnim naglaskom na transnacionalizam, dijasporu, migraciju, demokratizaciju, ljudska prava, tranzicijsku pravdu i Balkan. Diplomirala je politologiju i međunarodne studije na Univerzitetu Warwick u Velikoj Britaniji. Njeni akademski radovi objavljeni su u više znanstvenih časopisa. Asistent je na Internationalnom Burch Univerzitetu, Univerzitetu ‘Sarajevska škola za znanost i tehnologiju (SSST), te radi kao programski konzultant u Centru za postkonfliktna istraživanja. Prethodno je bila gostujući istraživač na Forumu za ravnopravnost spolova Mid-Sweden Univerziteta i gostujući naučnik na Harriman Institute, Columbia University. Dženeta je rođena u Banja Luci, odrasla je u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, živela je u Švedskoj i Engleskoj, a nedavno se vratila u Sarajevo, BiH.

Prelazeći granice: bosanske migracije u Njemačkoj (Dio II)
Ovaj serijal ima za cilj da istraži različita gledišta bosanskih migracija u Njemačkoj, te da predstavi lične doživljaje migranata i njihove djece, ne samo kako bi se podstakla diskusija o zajedničkim iskustvima bosanskih migranata, već kako bi se razmotrile proširene teme i uticaj njihovih priča.
Prelazeći granice: bosanske migracije u Njemačkoj (Dio I)
Ova višedjelna serija ima za cilj da istraži različita gledišta bosanskih migracija u Njemačkoj, te da predstavi lične doživljaje migranata i njihove djece, ne samo kako bi se podstakla diskusija o zajedničkim iskustvima bosanskih migranata, već kako bi se razmotrile proširene teme i uticaj njihovih priča.