Filip Balunovic

Filip Balunovic

Filip Balunović je politikolog i teoretičar. Izvršni je urednik Le Monde Diplomatique Srbija te doktorant na Univerzitetu u Firenci.

Bosna kao evropska avangarda
Bosna i Hercegovina je model „Jugoslavije u malom“, uprkos tome što je prošla kroz najbrutalniji oružani sukob od Drugog svetskog rata naovamo, očigledno je da je multikulturalizam u toj zemlji i nakon toga, mada prožet sada stravičnim sećanjima rata, najmanje tri nivoa iznad zapadnjačkog multikulturalizma