Paulina Janusz

Paulina Janusz

Paulina Janusz je novinarka magazina BH Dani, ali brojnih domaćih i inostranih medija za koje piše o situaciji u poslijeratnoj BiH s posebnim fokusom na lokalnu političku scenu. Međunarodne odnose magistrirala je u Rimu, a kasnije je izvještavala iz Zagreba i Beograda.

Balkan s onog svijeta
Narative o Prvom svjetskom ratu se tako u stvari samo u detaljima razlikuju od onih o ratovima 90-ih. Priča se o velikosrpskom nacionalizmu i ugroženosti drugih naroda, te o nekoj koncepciji Jugoslavije koja s Jugoslavijom nema prevelike veze, dok je početak Prvog svjetskog rata samo još jedan izgovor za ponavljanje istih argumenata.
Ratni profiteri kreću u kampanju
Komemoracije, žrtve, prošlost i zločini u vokabularu bosanskohercegovačkih političara zamjene riječi poput raktivnosti (čitati rada) ili odgovrnosti.