Tarik Čalkić

Tarik Čalkić

Tarik je obučeni dopisnik Balkan Diskursa iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu, smjer žurnalistika i komunikacija. Tarik se zalaže za izgradnju mira, aktivizam i volontira u omladinskom centru Gornji Vakuf-Uskoplje.

Youth United in Peace: 25 godina izgradnje mira uz more
Youth United in Peace je mreža koja okuplja mlade mirovnjake iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svake godine održavaju niz različitih aktivnosti s mirovnim predznakom, od kojih je centralna aktivnost dvanaestodnevni mirovni kamp na moru.