Tema kampanje: ratni demobilisani borci, pomirenje
Članovi tima: Haris Husić, Armin Halilović i Salla Uusitalo
Medijumi: Fotografije, novinarski članci i intervjui sa veteranima
Platforme: Facebook (primarno) and Instagram (sekundarno)

Pregled kampanje: U Bosni i Hercegovini ratni veterani mogu igrati ključnu ulogu u suzbijanju nacionalističkih i narativa koji jačaju podjele a koji i dalje preovladavaju u regionu Balkana. Od boraca, do posmatrača istine i agenata promjena, kampanja #VojniciIstine će predstaviti priče ratnih veterana čija su putovanja počela sa onim što su vjerovali da je pravedan razlog i koji su onda došli do shvatanja da, bez obzira na kojoj strani se borili, oni se svi sada suočavaju sa istim stvarnostima invaliditeta, PTSP-a i nedovoljnom podrškom vlasti i društva. Priče predstavljene kao dio ove kampanje dolaze od ratnih veterana sa svih strana konflikta u BiH, koji su odlučili da se ujedine, promovišu mir i pomirenje i edukuju mlade o pravim ishodima vjerovanja u lažne narative i ideologije.

Članovi tima

Armin Halilović
Armin Halilović (24) dolazi iz Zavidovića, BiH gdje je završio Tehničku školu. Trenutno se nalazi na zadnjoj godini studija na Filozofskpm fakultetu u Sarajevu, odsjek za engleski jezik i književnost. Radi kao prevodilac i tutor za engleski jezik.
Haris (Mehmedalija) Husić
Haris je rođen 1984. godine u Zenici. Završio je gimnaziju u Zavidovićima i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Odsjek za historiju. Stekao je radno iskustvo kao profesor historije-volonter u Prvoj osnovnoj školi Zavidovići. Sada radi kao lokalni koordinator za Međunarodnu organizaciju za migracije u Bosni i Hercegovini (IOM BiH) i aktivan je član zajednice, učestvujući u različitim volonterskim akcijama, kursevima i seminarima o nenasilnoj komunikaciji i razvoju projekata. Haris direktno doprinosi opštini Zavidovići istraživanjem kulturnog nasljeđa, posebno stećaka, a trenutno učestvuje i u razvoju kulturne i omladinske politike opštine Zavidovići 2018-2023. godine.
Salla Uusitalo
Salla je diplomirala studije Mira, medijacije i konflikta na Univerzitetu u Tampereu, Finska. Nakon življenja, rada i učenja u nizu multikulturalnih okruženja, razvila je duboko interesovanje za inkluzivnu izgradnju mira i lokalno vlasništvo, posebno u jugoistočnoj Evropi. Kao dio aktivnosti NVO-a, Salla se posebno fokusirala na pitanja vezana za prava mladih i Rezoluciju 2250 Savjeta bezbjednosti UN-a (Mladi, mir i sigurnost). Ona čvrsto veruje da mlade treba prepoznati kao nosioce prava i ravnopravne partnere u mirovnim procesima, a ne kao pasivne korisnike različitih politika i programa. Kao pripravnik u CPI, Salla je uključena u istraživanje pristupa za borbu protiv nasilnog ekstremizma među mladima.
ADDITIONAL CAMPAIGN CONTRIBUTORS:

Campaign Photography By: Midhat Poturović (“Transitions” project archive), Ron Haviv, Brad Hobbs (“On the Margins” project archive), and the Center for Non-violent Action

Balkan Diskurs Articles Written By: George FodenDobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.