Alessandra Goio

Alessandra Goio

Alessandra Goio je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Trenutno studira Evropske studije na Maastricht Univerzitetu u Holandiji.