Amila Avdukić

Amila Avdukić

Amila Avdukić i Vedran Vojinović su nagrađeni posebnim priznanjem u sklopu omladinskog takmičenja ''Srđan Aleksić'' kojeg je organizovao Centar za postkonfliktna istraživanja. Takmičenje ima za cilj da podstakne mlade u BiH da pronađu, prikupe i dijele priče o izgradnji mira, moralnoj hrabrosti i međuetničkoj saradnji iz njihovih zajednica i podržano je od strane Nacionalnog fonda za demokratiju (NED).

Tiha hrabrost čovjeka iz Kratine
Vojislav se nije bojao u ratu, u doba kada je čovjek čovjeku vuk, oružja ali se bojao ljudske reakcije. Molio je Hajru da njegovu priču ispriča tek poslje smrti.