Brooke Ward

Brooke Ward

Brooke Ward je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Trenutno se nalazi na master studijama u oblasti međunarodnih ljudskih prava u Josef Korbel školi međunarodnih studija na Univerzitetu Denver. Diplomirala je psihologiju na Grand Valley State Univerzitetu gdje je radila kao asistent na istraživanjima nekoliko profesora. Njeni istraživački projekti uključuju kulturalne razlike u razvoju djece, teoriju upravljanja terorom i kritike u oblasti trgovine ljudima.

Filipinski rat protiv droge: noćna smjena
"Svake noći neko umre. Nekad jedno, troje, petoro, desetoro, dvanaestoro ljudi… mislim da smo najviše u jednoj noći imali 24 ubistva."