Fatima Mahmutović

Fatima Mahmutović

Fatima je obučena dopisnica Balkan Diskursa iz Tešnja. Magistrirala je sigurnosne i mirovne studije na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu. Trenutno obavlja pripravničku praksu u Sloveniji, u okviru Evropskih snaga solidarnosti.

Priča Hasana Jusovića zvanog „Duša“
Hasan Jusović i Aco Nenadić su se upoznali u Sarajevu. Bio je još uvijek mir. Hasan je radio kao vozač generala Jugoslovenske narodne armije (JNA) Vojislava Đurđevca, a Aco je služio vojni rok u glavnom gradu Bosne i Hercegovina (BiH).