Jelena Lukic

Jelena Lukic

Jelena Lukić je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Diplomirala je marketing i javne odnose na Univerzitetu u Beogradu.

Sarajevske ruže podsjetnik na poginule
Sarajevska ruža je trag od eksplozije granate u betonu, kasnije ispunjen crvenom bojom - Wikipedia