Jemma Hoare

Jemma Hoare

Jemma Hoare je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Magistrirala je u oblasti ekonomije, izgradnje države i društva.

Trgovina oružjem
U kontekstu ratova koji su se se vodili u bivšoj Jugoslaviji, činilo bi se logičnim pristupiti trgovini oružjem na Balkanu sa dozom razumijevanja. Postavlja se pitanje: da li ova trgovina čini regiju manje ili više sigurnom?