Kaleena McKell

Kaleena McKell

Kaleena je nedavno diplomirala komunikologiju sa fokusom na medijske novosti. Osim toga posjeduje i diplomu iz Ruskog jezika i književnosti sa Birgham Young univerziteta. Tokom dodiplomskog studija radila je i pripravnički rad za ruske novine u Rigi, Latviji, te kao producent za BYU radio i istraživač i urednik za univerzitetski časopis. Kaleenu posebno interesuje uloga novinarstva u Istočnoevropskim i postkonfliktnim društvima te način na koji se narativi mogu integrisati u društvo kroz digitalne platforme. Ubjeđenja je da prenos priča u digitalnom obliku, uključujući iscrpne izvještaje, fotonovinarstvo i dokumentarne oblike, ima moć da potpomogne promjene u društvu i skrene pažnju na mnoge zapostavljene teme. Kaleena trenutno pohađa master studij na Aristotle Univerzitetu u Thessaloniki u oblastima komunikacije i novinarstva u kriznim vremenima.

Planine u BiH su nekada bile mjesta straha, a sada su svjetionik jedinstva
Veliki dio borbi koje su se dešavale tokom rata devedesetih u Bosni i Hercegovini, dogodile su se u planinama, brdima i selima. Međutim, u BiH se sada radi na obnovi ove vrste turizma.