Meris Mušanović

Meris Mušanović

Meris Mušanović je pravni analitičar pri Fondu za humanitarno pravou Beogradu u Srbiji. Trenutno radi na projektu „Odštete“. Prije nego što je započeo posao u Fondu za humanitarno pravo, Meris je radio u advokatskoj kancelariji u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu pri Univerzitetu u Sarajevu. Meris posjeduje dvije diplome magistra, jednu na studiju Demokratije i ljudskih prava na univerzitetu u Bologni na temu: „Suočavanje sa prošlošću: Izazovi suživota i procesuiranja ratnih zločina u Srbiji“, i drugu na Međunarodnom javnom i evropskom pravu na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini na temu: "Uloga žrtava pred Haškim sudom – potraga za pravdom". Meris je završio nekoliko neformalnih treninga iz oblasti tranzicione pravde i ljudskih prava.

Osporeni pokušaj tranzicijske pravde: Specijalizovana vijeća Kosova
Novi pokušaj dostizanja pravde za zločine počinjene na Kosovu zvanično je odobren 2015. godine kada je Parlamentarna skupština Kosova usvojila odluku o kreiranju Suda, odnosno Specijalizovanih vijeća Kosova.