Paraskevi Peglidou

Paraskevi Peglidou

Paraskevi je porijeklom iz Grčke ali živi u Austriji. Studirala je u Britaniji gdje je diplomirala Političke nauke na Edinburgh univerzitetu. Njeni interesi su prvenstveno vezani za oblasti prevencije konflikta, mira, razvijanja i uloge medija u stvaranju političkog diskursa pobijanjem tradicionalnih narativa. Tema njenog diplomskog studija bavila se istraživanjem okvira mirnodobskog i ratnog novinarstva u izvještavanju o nuklearnoj krizi između SAD i Sjeverne Koreje.

Festival slike: Proslava fotografije i vizualnog novinarstva u Sarajevu
Ugledni fotografi iz cijelog svijeta okupit će se u Sarajevu od 9. do 11. maja povodom Festivala slike 2019. Organizovan od strane Agencije i fondacije ,,VII” (VII/F), trodnevni festival je edukativni događaj koji ima za cilj da slavi fotografiju i vizualno novinarstvo kroz niz panel diskusija, filmskih projekcija, pregleda portfolija i radionica.
Smanjenje negativnih uticaja pušenja u BiH: Akcize na duhan kao rješenje?
Broj žrtava duhana u BiH se i dalje povećava svake godine dok duhanska industrija biva neoštećena, a epidemija duhana bjesni sa više od 2.000 djece i 1.053.000 odraslih koji svakodnevno koriste duhanske proizvode.