Paul Scherer

Paul Scherer

Paul Scherer ima diplomu iz oblasti upravljanja i javnih politika, a trenutno završava magistarske studije u oblasti istraživanja mira i sukoba/međunarodnih studija na Goethe-Universität Frankfurt, Njemačka. Njegovo istraživanje se fokusira na efikasnost humanitarne pomoći, izgradnju postkonfliktne države i humanitarne vojne intervencije. Paulovo prethodno profesionalno iskustvo uključuje inkluziju manjina kroz ekonomsko učešće u Nepalu i lobiranje za lokalne vlasti na nivou EU u Briselu.

Mir izvana, rat unutra
Trauma nije ograničena samo na generaciju koja je iskusila rat "iz prve ruke". Kada se ne liječi na odgovarajući način, trauma se često u porodicama prenosi sa generacije na generaciju.