Zuzana Pavelková

Zuzana Pavelková

Zuzana Pavelková je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Diplomirala je međunarodne odnose na Dresden Univerzitetu. Obrazovanje planira da nastavi kroz master studije u oblasti međunarodnog prava.

Moje tijelo, ratna zona: Prekidanje tišine koja okružuje seksualno nasilje u konfliktu
Izložba fotografija „Moje tijelo: Ratna zona“ otvorena je ispred sarajevskog BBI centra kao dio WARM festivala (Foto: Clara Casagrande)