Mary-Ann Hennessey o izgradnji mira, pomirenju i integraciji mladih
BiH je jedina zemlja u Evropi koja ne garantuje pravo na obrazovanje bez segregacije"