Tema kampanje: segregacija u obrazovanju
Članovi tima: Miralem Berbić, Adaleta Dedić, Emin Zaimović i Joanna Burleigh
Medijumi: Infografike, intervjui sa lokalnim NVO-ima i novinski članci
Platforme: Facebook

Pregled kampanje: Samoupravni princip u Brčko Distriktu BiH omogućio je ovom gradu da pronađe nove i inovativne pristupe pomirenju i postkonfliktnoj rekonstrukciji, koja uključuje i inkluzivni i multietnički obrazovni sistem koji je uspješno integrisao djecu i omladinu iz svih etničkih zajednica. Kampanja #BiHUjedinjenoObrazovanje cilja da promoviše korištenje ovog obrazovnog modela u drugim dijelovima BiH tako što prikazuje neke od pozitivnih rezultata, te upoređuje ove rezultate sa sistemom “dvije škole pod jednim krovom”. Kampanja se zasniva na uvjerenju da je inkluzivan i jednak obrazovni sistem osnova koegzistencije, prosperiteta i prevencije ekstremističkih stavova i akcija.

Članovi tima

Adaleta Dedić
Adaleta Dedić je studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ona je lokalni koordinator Međunarodne organizacije za migracije Bosne i Hercegovine (IOM BiH) i njihovog projekta “Podrška mladima u lokalnoj zajednici u BiH” od 2017. godine.
Miralem Berbić
Miralem Berbić je rođen u Maoči, a trenutno živi u Gornjem Rahiću. Završio je srednju Ekonomsku školu u Brčkom gdje trenutno pohađa Ekonomski fakultet.
Joanna Burleigh
Joanna je odrasla u Sjevernoj Irskoj kao dijete mirovnog procesa. Trenutno radi na terenu kako bi stekla zvanje magistra arhitekture i urbanog dizajna na Univerzitetu u Kembridžu. Ona istražuje kako prostor, arhitektura i urbanizam mogu biti iskorišteni u postkonfliktnim društvima kako bi pomogli u zarastanju rana iz prošlosti, a istovremeno stvarali prostore za progresivnu budućnost. Joanna je dodatno radila u firmama za arhitekturu i arhitekturu pejzaža nakon završetka diplomskih studija arhitekture na Univerzitetu u Bathu (Velika Britanija).


Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.