Sav sadržaj kreiran na Balkan Diskursu je objavljen pod licencom Creative Commons Attribution Only. Imate pravo da dijelite, ponovo objavljujete, prevodite ili preradite naše priče, uz oznaku da je originalni izvor platforma Balkan Diskurs i uz navođenje autora.

Primjer: Ovaj članak je izvorno objavljen na Balkan Diskursu – neprofitnoj multimedijalnoj platformi posvećenoj borbi protiv stereotipa koja nudi različite poglede na društvo, kulturu i politiku Zapadnog Balkana.

Napomena: Fotografije, video snimci i zvučni snimci su podvrgnuti istim pravilima osim ako nije naznačeno drugačije.

Molimo da nas kontaktirate ako želite da redovno objavljujete naše sadržaje ili da ih objavljujete pod posebnim uslovima. Partneri smo sa velikim brojem online platformi širom svijeta i uvijek smo zainteresovani da objavljujemo sadržaj koji se tiče regije Balkana.Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.