Alma Mujanović

Alma Mujanović

Alma je obučena dopisnica Balkan Diskursa iz Sarajeva. Studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Alma je rođena s oštećenjima sluha i završila je osnovno obrazovanje u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju. Danas je aktivistkinja i glazbenica koja radi u nekoliko nevladinih organizacija u Sarajevu. Takođe je članica programa Evropskog foruma Alpbach i programa Humanity in Action.

Rudi: legenda grada Sarajeva
Rudolf Slomo zvani Rudi je jedna od neobičnih legendi grada Sarajeva. Čovjek koji je bio prepušten samom sebi, živio je boemski život. Volio je ljude. Mnogi su ga znali kao dobrog čovjeka, punog života, neumornog i aktivnog. Rudi je takođe bio gluha osoba.
Uprkos svim izazovima: Obrazovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u BiH
Dvje mlade žene diskutuju o izazovima i uspjesima u obrazovnim i profesionalnim karijerama, otkrivajući oblike diskriminacije sa kojima se suočavaju mnoge osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.