Alma Mujanović

Alma Mujanović

Alma je obučena dopisnica Balkan Diskursa iz Sarajeva. Studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Alma je rođena s oštećenjima sluha i završila je osnovno obrazovanje u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju. Danas je aktivistkinja i glazbenica koja radi u nekoliko nevladinih organizacija u Sarajevu. Takođe je članica programa Evropskog foruma Alpbach i programa Humanity in Action.

Uprkos svim izazovima: Obrazovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u BiH
Dvje mlade žene diskutuju o izazovima i uspjesima u obrazovnim i profesionalnim karijerama, otkrivajući oblike diskriminacije sa kojima se suočavaju mnoge osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.