Amira Banjić

Amira Banjić

Amira is a Balkan Diskurs trained correspondent from Doboj. She is a third-year student in Tuzla studying Bosnian Language and Literature. Amira is also an editor and writer for the online portal “Bosnian Thought.” She is primarily interested in topics related to culture, politics and history.

Tvrđava – kruna grada Doboja
Stari grad Doboj nalazi se na sjeveru Bosne i Hercegovine na prostoru jedne široke geografske zone pobrđa. Središnji geostrateški značaj položaja oko ušća rijeka Usore i Spreče, bio je presudan faktor za nastanak Tvrđave iz koje se razvio današnji Doboj. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je graditeljsku cjelinu ,,Stari grad Doboj u …