Benjamin Lemerle

Benjamin Lemerle

Benjamin Lemerle je bivši pripravnik Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Diplomirao je političke nauke na Sciences Po Grenoble u Francuskoj.

Mary-Ann Hennessey o izgradnji mira, pomirenju i integraciji mladih
BiH je jedina zemlja u Evropi koja ne garantuje pravo na obrazovanje bez segregacije"