Christina Hasenhüttl

Christina Hasenhüttl

Christina je diplomirala liberalnu umjetnost i nauku sa fokusom na međunarodnu pravdu na Leiden univerzitetu u Haagu. Christina je iz Austrije ali je zadnje dvije godine srednje škole završila u Mostaru na United World koledžu (UWC). Na koledžu je razvila strast i interes za obrazovanjem, društvenom pravdom, ekologijom i ravnopravnosti spolova, što su ujedno teme koje su veoma bliske njenom istraživačkom radu. U prošlosti Christina je sudjelovala i pomagala mnogim organizacijama i projektima, uključujući i Summer youth program u Mostaru, koordinaciju zajedničkih sedmičnih večera u Hagu u cilju prevencije bacanja hranja, te se zalagala za ženska prava tako što je režisirala feminističku dramu „The Vagina Monologues“.

Alijansa za istorijski dijalog i odgovornost
Alijansa za istorijski dijalog i odgovornost (AHDA) je dio novog studijskog područja koje istražuje uticaj sukoba na savremenu politiku, društvo i kulture.