Milou Liebregts

Milou Liebregts

Milou Liebregts je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Diplomirala je kulturnu antropologiju i sociologiju održivog razvoja, a trenutno se nalazi na master studijama u oblasti konflikta na Univerzitetu Nijmegen.