Milou Liebregts

Milou Liebregts je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Diplomirala je kulturnu antropologiju i sociologiju održivog razvoja, a trenutno se nalazi na master studijama u oblasti konflikta na Univerzitetu Nijmegen.

Holandski mediji i genocid u Srebrenici: reportaža ili prikrivanje?
Reportaža holandskih medija o ratu u Bosni djelomično objašnjava zašto su holandski političari i javnost u konfliktu oko uloge koju su imali Dutchbat vojnici tokom rata.