Monica Reeves

Monica Reeves

Monica Reeves je porijeklom iz Škotske, a u toku 2016. godine je svoju Evropsku volontersku službu vršila u Bosni i Hercegovini. Ona je godinu dana radila u Omladinskoj organizaciji Svitac - multietničkoj, omladinskoj, umetničkoj i obrazovnoj organizaciji koja radi sa djecom i mladima u cilju rješavanja međugrupnih tenzija kroz umjetnost. Diplomirala je političke nauke, sa posebnim fokusom na mir i sukob. Nakon godinu dana u BiH, vratila se u Škotsku kako bi završila magistarske studije u oblasti Globalnog konflikta.

Izgradnja mira ima više oblika: korištenje umjetnosti u svrhu jačanja interkulturalnog dijaloga u Brčko Distriktu
Rad organizacija za izgradnju mira se u mnogome razlikuje širom BiH. Omladinska organizacija Svitac predstavlja primjer jačine netradicionalnih metoda izgradnje mira koji mlade iz svih etničkih grupa okuplja pomoću umjetnosti.