Izgradnja mira ima više oblika: korištenje umjetnosti u svrhu jačanja interkulturalnog dijaloga u Brčko Distriktu

Mi smo Svitac (Foto: Omladinska Organizacija Svitac)

Rad organizacija za izgradnju mira se u mnogome razlikuje širom BiH. Omladinska organizacija Svitac predstavlja primjer jačine netradicionalnih metoda izgradnje mira koji mlade iz svih etničkih grupa okuplja pomoću umjetnosti.

Rad organizacija za izgradnju mira se u mnogome razlikuje širom Bosne i Hercegovine (BiH). Omladinska organizacija Svitac sa sjedištem u Brčko distriktu, predstavlja primjer jačine netradicionalnih metoda izgradnje mira koji mlade iz svih etničkih grupa okuplja pomoću umjetnosti.

Za stranca, pokušaj objektivnog razumjevanja istorije i trenutne političke klime na Zapadnom Balkanu je izazovan zadatak. Promjenjivi narativi i perspektive otežavaju jasno shvatanje konflikata iz nedavne istorije, kao i političkog i kulturnog razvoja nakon kraja rata. Postkonfliktne i organizacije za izgradnju mira u regiji se veoma razlikuju u pristupu složenim problemima koji su se javili nakon konflikta 90ih. Međutim, postoje određena shvatanja o pojmu ‘’izgradnja mira’’, koja su bazirana u njegovoj neodređenosti i apstraktnoj prirodi. Kako bi stekli bolji uvid u to kako izgradnja mira izgleda svakodnevno, važno je obratiti pažnju na pojedinačne organizacije i okruženja u kojima rade, te njihov pristup njegovanju mira.

Široki termini poput ‘mira’ i ‘konflikta’ su slobodni za razumjevanje i definicije su veoma različite kod različitih pojedinaca i grupa. Međutim, ako se složimo u tome da je mir više od prostog odsustva konflikta, nameće se pitanje: Šta stvara održiva, funkcionalna i inkluzivna društva u postkonfliktnim sredinama? Iako bi zvanični, međunarodni mirovni sporazumi, poput Dejtonskog sporazuma u slučaju BiH, mogli biti prvi korak u kreiranju stabilnosti, elementi održivosti i tolerancije moraju bez sumnje da poteknu iz lokalnog izvora, uz podršku zajednice.

Brčko distrikt pruža jedinstven kontekst u kojem možemo istražiti napore izgradnje mira u BiH. Sa posebnim statusom organizacije na bazi samostalne vladavine, funkcioniše kao jedina zvanično multietnička zajednica u BiH. Ovo je rezultiralo okolinom koja je u potpunosti drugačija od ostatka BiH; Republika Srpska ima većinsko srpsko stanovništvo, a Federacija BiH većinsko bošnjačko i hrvatsko stanovništvo. Brčko posjeduje raznovrsnu demografiju sa većom institucionalnom integracijom (npr. ‘’integrisane škole’’). Ovaj nivo integracije daje zadatak graditeljima mira da jačaju jednu zaista interkulturalnu zajednicu, a ne zajednicu koja je multikulturalna i otvorena za saradnju, ali i dalje podijeljena.

Suočavanje sa izazovima koji se javljaju s obzirom na raznolikost Brčko distrikta je u fokusu Omladinske organizacije Svitac – multietničke, omladinske, umjetničke i edukativne organizacije sa sjedištem u Omladinskom centru u srcu Distrikta. Cilj organizacije je pružanje neutralnog prostora gdje mladi, bez obzira na etničko opredjeljenje, mogu raditi zajedno u kreativnom okruženju. Oni organizuju dnevne umjetničke, jezičke, muzičke i sportske radionice i redovno organizuju događaje poput festivala kratkog filma, interkulturalnih večeri i diskusija o anti-rasizmu i anti-fašizmu. Novi dodatak radu Svitca je otvaranje odjela za istraživanje sa prvom pilot studijom pod nazivom ”Studija tolerancije”. Studija ima za cilj da procjeni nivoe tolerancije učesnika i do kojeg obima organizacija ima ulogu u oblikovanju stavova prema kulturnoj raznolikosti.

Svitac projects promote tolerance and diversity through the arts (photo: Omladinska Organizacija Svitac)
Projekti Svitca promovišu toleranciju i raznolikost kroz umjetnost (Foto: Omladinska Organizacija Svitac)

U srži rada Svitca je uvjerenje da kreativno i umjetničko izražavanje u neutralnom prostoru mogu igrati ključnu ulogu u razbijanju međugrupne napetosti. Potencijal umjetnosti za dalji proces izgradnje mira je faktor koji je široko priznat i cijenjen. Umjetnost ima jedinstven dualitet kroz sposobnost da okupi ljude, ali takođe da prostor onima koji su iskusili traumu. Ova ideja je istaknuta od strane Michael Shanka i Lise Schirch u članku o strateškoj izgradnji mira koja je zasnovana na:

“S obzirom da polje izgradnje mira zahtijeva alate koji su raznoliki i komplikovani kao i ljudski duh, umjetnost se pojavljuje kao logičan saveznik.”[1]

Svitac prikazuje različite elemente neutralnosti time što za svoj radni prostor koristi centar lokalne zajednice i drži nestranačku poziciju. Bilo da je u pitanju geografski položaj mirovnih pregovora ili neutralnost medijatora, ovaj koncept neutralnosti je uobičajena praksa u literaturi i stručnoj praksi izgradnje mira. Neutralnost je osnova kako bi se sve strane osjećale jednako bez percepcije neravnoteže moći. Svitac ostvaruje to radeći u neutralnom prostoru sa timom multietničkog, lokalnog osoblja i međunarodnih volontera.

Svitac around the world (photo: Omladinska Organizacija Svitac)
Svitac širom svijeta (Foto: Omladinska Organizacija Svitac) 

Kao mogući rezultat ovog izlaganja različitostima, jedan zajednički atribut svih učesnika u projektima Svitca je njihova nonšalantnost po pitanju različitih nacionalnosti. Ovo se u velikoj mjeri javlja i zbog činjenice da je pola tima u Svitcu sastavljeno od međunarodnih volontera, koji u centru ostaju od jednog mjeseca do jedne godine. Redovni učesnici projekata bez problema rade sa ljudima svih uzrasta, nacionalnosti i jezika. Glavna demografska grupa učesnika su mladi ljudi u dobi od 3 do 30 godina. Shodno tome, glavna aktivnost izgradnje mira u ovom centru je okupljanje mladih ljudi svih vjera i nacija na jednom mjestu, korištenje istih materijala, rad na istim projektima i na kraju izgradnja međukulturalnih odnosa koji postoje unutar i van rada u centru. U većini radionica koju vodi Svitac, kompleksna pitanja koja čine srž izgradnje mira, kao što su segregacija ili predrasude, nisu predstavljena direktno. Umjesto toga, Svitac se bavi ovim pitanjima time što stvara prostor u kojem ljudi svih profila mogu komunicirati i graditi odnose. Ovo, samo po sebi, podstiče uključivanje i izaziva postojeće stereotipe.

Svitac je samo jedan primjer napora za izgradnju mira u BiH koji, kroz umjetnost, promovišu interkulturalizam i raznolikost. Za graditelje mira od ključne je važnosti izgradnja šireg i jačeg kontekstualnog znanja o drugim organizacijama i njihovim pristupima kako bi razvili bolje razumijevanje sopstvenih uspjeha. Ovo uključuje razumjevanje da se projekti izgradnje mira protežu kroz različite discipline, bave različitim kontekstima i imaju različite oblike.

Kako se svijet sve više suočava sa stalnim složenim sukobima i krizama, veoma je važno prepoznati pozitivan uticaj kakav organizacije poput Svitca imaju na zajednicu. Osim toga, povećan fokus na razumijevanje rada različitih inicijativa za izgradnju mira može ojačati napore da se oni kopiraju i prilagode različitim postkonfliktnim kontekstima.

[1] Michael Shank and Lisa Schirch. (2008). Strategic Arts-Based Peacebuilding. Peace and Change: A Journal of Peace Research. 33 (2)

Monica Reeves je porijeklom iz Škotske, a u toku 2016. godine je svoju Evropsku volontersku službu vršila u Bosni i Hercegovini. Ona je godinu dana radila u Omladinskoj organizaciji Svitac - multietničkoj, omladinskoj, umetničkoj i obrazovnoj organizaciji koja radi sa djecom i mladima u cilju rješavanja međugrupnih tenzija kroz umjetnost. Diplomirala je političke nauke, sa posebnim fokusom na mir i sukob. Nakon godinu dana u BiH, vratila se u Škotsku kako bi završila magistarske studije u oblasti Globalnog konflikta.

Vezani članci

Nevidljivi ožiljci nasilja
U Bosni i Hercegovini se, zbog duboko ukorijenjene patrijarhalne strukture društva, nasilje u porodici često percipira kao vaspitna mjera jačeg nad slabijim koja ne treba i ne smije da prelazi granice četiri zida.
Uz podršku je sve moguće
Daun sindrom centar iz Banjaluke je jedinstvena ustanova socijalne zaštite na prostoru Bosne i Hercegovine koja svojim programom socijalne rehabilitacije izgrađuje kapacitete osoba sa Daunovim sindromom za funkcionalan život.

Komentarišite

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu