Siara Costa

Siara Costa

Siara Costa je bivša pripravnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu. Diplomirala je na Državnom univerzitetu Sao Joao del Rein na odsjeku za istoriju.

Miguel: Protesti su manifestacija frustracije
Luis Miguelom, izaslanik Ambasade Španije u Sarajevu sa predstavnikom Centara za post-konfliktna istraživanja razgovarao je o procesu rekonstruiranja mira, povlačeći paralele između iskustva Španije i BiH nakon ratova koje su narodi u navedenim zemljama proživjeli. Pričalo se i o načinu na koji je Španija doprinjela rekonstrukciji BiH i šta diplomatski predstavnici Španije prepoznaju kao potencijalne …