Esma Bandić: Umijeće letenja
Preko ljubavi i duhovnosti koja nije opasana bilo kakvim formama književnica Esma Bandić pokušava sjediniti ljude različitih religija. U knjigama koje piše poziva na mir i ljubav, te međureligijski dijalog.
Ljubaznost je jezik koji gluhi čuju, a slijepi vide
Osobe s invaliditetom suočavaju se s diskriminacijom i raznim preprekama svakodnevno i veliki dio njih odlučio je da se bori protiv istih, zagovarajući ideju da su najveće prepreke one koje se nalaze u umovima ljudi. Ovo je priča o četiri osobe koje su odlučile da mijenjaju svijet za sve one koji žive sa smetnjama u govoru, sluhu i kretanju u Bosni i Hercegovini.
Pravo na izbor: prihvatanje razlika u sve netolerantnijem društvu
Postavljanjem dvostrukih standarda, govoreći o tobožnjoj demokratiji i ljudskim pravima a odbacujući drugačije, bh. društvo postaje sve netolerantnije.