Biti žena: blagoslov ili teret?
U BiH postoje jednaka prava. Ali samo na papiru.