Tema kampanje: Vjerska tolerancija (islam u Bosni)
Članovi tima: Dženana Uzunović i Sanjin Mahmutović
Medijumi: Fotografije, intervjui i YouTube video snimci
Platforme: Instagram i Facebook

Pregled kampanje: #OvoJeMojaPriča sadrži svjedočenja koja otkrivaju tegobe i diskriminaciju sa kojima se suočavaju žene muslimanke u BiH. Pored toga, ova kampanja pokazuje zašto je Sarajevo najbolji primjer mjesta gdje se islam praktikuje sa tolerancijom i ljubavlju. Islam se u BiH praktikuje na raznovrsne i moderne načine širom BiH i zato BiH treba biti primjer cijelom svijetu da Islam može biti mirna religija koja pruža dodatnu vrijednost mnogim društvima i kulturama.

Članovi tima

Dženana Uzunović
Dženana (23) je diplomirala na bosanski/hrvatski/srpski i italijanski jezik i književnost. Trenutno pohađa magistarske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom magistarskih studija na Filozofskom fakultetu provela je jedan semestar na Univerzitetu Humboldt u Berlinu. Trenutno radi kao profesorica bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika.
Sanjin Mahmutović
Sanjin (21) je student sociologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Završio je srednju školu u Sarajevu, odsjek za pedagogiju-psihologiju. Kao dio prakse u srednjoj školi bio je uključen u rad mnogih institucija koje se bave obrazovanjem djece sa deficitom u razvoju.


Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.