Tema kampanje: Ljudi koji žive sa invaliditetom
Članovi tima: Almedina Hrnjić, Emina Horić i Amar Kundalić
Medijumi: Fotografije, intervjui sa djecom koja žive sa invaliditetom, i novinarski članci
Platforme: Facebook

Pregled kampanje: Kampanja #BezLimita ima za cilj borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju u BiH kroz pozitivne priče o inkluziji i istrajnosti.  Neke od priča koje će biti prikazane uključuju priču o mladiću Ismailu koji je bez ostao bez ruku, ali je naučio kako plivati, a isto tako i priča o mladom tinejdžeru koji je, uprkos svojoj govornoj mani, u mogućnosti da prisustvuje redovnim školskim časovima. Poruka ove kampanje je da je važno promovisati toleranciju i razumijevanje za one koji su različiti.

Članovi tima

Emina Horić
Emina Horić (20) je studentica njemačkog jezika, facilitator Dječijeg parlamenta u Udruženju “Naša djeca” u Zenici i član redakcije Radija Active 88.5 FM.
Almedina Hrnjić
Almedina Hrnjić (18) je trenutno druga godina srednje škole u Zenici. Član je i radio domaćin u Udruženju “Naša djeca” u Zenici, koje je posvećeno pravima djeteta i implementaciji programa za brigu i opšta prava djece i mladih. Ona je takođe član debatnog kluba “Agora”.


Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.