Mladi inovatori unapređuju bh. digitalizaciju
U praksi postoji niz pozitivnih primjera aktivnosti mladih ljudi u smjeru poboljšanja standarda i društva u kome živimo.
Poduzetnik Avdo Halilović: nada za mlade u BiH
Sve više ljudi, posebno mladih napušta BiH.Prema procjenama Svjetske banke, oko 1.6 miliona ljudi koji su rođeni u BiH sada žive izvan zemlje, što predstavlja 44,5% stanovništva BiH.