Chris Much Bermudez

Chris Much Bermudez

Chris je bivši pripravnik Centra za postkonflitka istraživanja (CPI) iz Sarajeva. U periodu od tri godine Chris se kao pripravnik pridruživao CPI da bi pomogao misiji Centra, te ujedno radio istraživanje za svoju master tezu koja se fokusira na odnos politike i organizacija koje propagiraju iznošenje istine o događajima u prošlosti te kako ovi odnosi utiču na postkonfliktnu rekonstrukciju društva i inicijative vezane za tranzicijsku pravdu. Chris je magistrirao na Univerzitetu Sussex, iz oblasti konflikta, sigurnosti i razvoja. Kroz rad sa organizacijama kao što su UNDP i CPI, Chris je bio u mogućnosti proširiti primarna polja interesovanja koja uključuju ekonomske i ekološke politike, mirovne procese i ulogu medija i propagande u oblikovanju političkog diskursa.

‘Islam je i naša historija!’: izložba koja će potaknuti diskusiju o različitosti Evrope
Iako su diskusije o tome da li je islam dio evropske kulture već neko vrijeme u toku, ova zajednička historija ide mnogo dalje u prošlost. Priznajući ovu historiju pokreću se pitanja o tome kako želimo da živimo na ovom raznolikom kontinentu.