David Lander

David Lander

David je radio za nekoliko različitih mirovnih organizacija u četiri različite zemlje, uključujući Kolumbiju, Liban, Norvešku i sada Bosnu i Hercegovinu. Zainteresovan je za oblasti rješavanja sukoba, izgradnje mira i ponovnog naseljavanja u postkonfliktnim zemljama širom svijeta. David je diplomirao političke nauke na Amherst koledžu, sa fokusom na međunarodne studije sukoba.

Studij o Rusiji, Euroaziji i Istočnoj Evropi u Velikoj Jabuci: Razgovor sa Alexanderom Cooleyem
,,Svjedoci smo da mnoge prakse i norme za ljudska prava bivaju napadnute širom svijeta. Snage nacionalizma i populizma se mogu vidjeti naročito u našem regionu. Postoji percepcija da Sjedinjene Američke Države više nisu angažovan nadzornik ljudskih prava kao što je to nekada bilo.”, navodi Cooley.
Otvorene zabavne škole fudbala u Bosni i Hercegovini
Važnost sporta za djecu i mlade se ne može podcijeniti. Sport je odličan način da djeca nauče osnovne životne vještine koje će im služiti kasnije u životu, kao što su timski rad, saradnja i zdravi životni stilovi. Više od 20 godina, mali tim udruženja ,,Cross Cultures Project” (CCPA) radi na tome da uspostavi kontakt među …