Gül Uret

Gül Uret

Gül Üret je magistrirala međunarodnu i globalnu istoriju na Aarhus Univerzitetu. Diplomirala je istoriju Balkana, Ujedinjenih Nacija i Evropske Unije.

Ulaganje u žene – ulaganje u budućnost
Žene su najveći neiskorišteni resurs u svijetu. U Turskoj, manje od devet posto poduzetnika su žene. Jedina turska investiciona platforma koja je fokusirana na žene ‘’Arya’’ želi da ovo promijeni. Balkan Diskurs je razgovarao sa AhuSerter, osnivačicom ženske investicione platform „Arya’’, o njenom radu i planovima za budućnost.