Ahu Serter: Ulaganje u žene, ulaganje u budućnost

Arya Women Retreat 2016

Žene su najveći neiskorišteni resurs u svijetu. U Turskoj, manje od devet posto poduzetnika su žene. Jedina turska investiciona platforma koja je fokusirana na žene ‘’Arya’’ želi da ovo promijeni. Balkan Diskurs je razgovarao sa AhuSerter, osnivačicom ženske investicione platform „Arya’’, o njenom radu i planovima za budućnost.

Žene su najveći neiskorišteni resurs u svijetu. U Turskoj, manje od devet posto poduzetnika su žene. Jedina turska investiciona platforma koja je fokusirana na žene “Arya” želi da ovo promijeni. Balkan Diskurs je razgovarao sa AhuSerter, osnivačicom ženske investicione platform “Arya’’, o njenom radu i planovima za budućnost.

Ahu Serter, osnivačica ženske investicione platforme
Ahu Serter, osnivačica ženske investicione platforme “Arya’’

Kao poduzetnica i investitorica, Ahu Serter smatra da je već dugo u velikoj mjeri zanemaren potencijal žena. Zbog toga ona je odlučila da to promijeni i osnovala je žensku investicionu platform “Arya’’. Platforma je dobila ime po njenoj najmlađoj kćerki Aryi, a sa radom je počela početkom 2014. godine. Osnivačka vizija “Arya’’ platforme jeste motivisanje uspješnih žena i muškaraca (posebno očeva sa kćerkama) da investiraju u ambiciozne žene poduzetnice.

Objašnjavajući motive za osnivanje platforme, Ahu navodi: “Ja imam tri kćerke i želim da ih odgojim kao jake, nezavisne žene. Nakon rođenja moje najmlađe kćerke Arye shvatila sam da ono što radim za svoju porodicu nije dovoljno. Željela sam da uradim nešto više kako bi pomogla ambicioznim ženama i ostavila istinsko naslijeđe svojim kćerkama, kako bi zapamtile svoju majku i nastavile pomagati ostalim ambicioznim ženama da ispune svoje snove.”

Kao poslovna žena, Ahu Serter na svaki problem gleda kao na potencijalnu priliku. “Vidjeli smo da je veliki jaz između onoga što žene rade, i onoga što one zapravo mogu postići. Stvaranjem mjesta gdje se mogu osjećati dobrodošle, možemo izgraditi povjerenje i pružiti ženama poduzetnicama mogućnosti koju one inače ne mogu tražiti niti očekivati. Ove poduzetnice trebaju pristup investicijama i ljudima koji ih vide kao takve”, kaže Ahu. Međutim, njen cilj nije bio da samo investira u žene, nego i da inspiriše druge da postanu investitori jer ih smatra mudrim osobama koje marljivo ulažu u poslove koje smatraju bitnim.

Kao najveći izazov, ona navodi psihološke barijere koje su neki poduzetnici postavili u svom umu. “Zato je izgradnja povjerenja toliko važna za nas. Jer kada žene vjeruju u nešto, onda i ulaze u taj posao”, kazala je ona.

Pojasnila je da to nije samo povjerenje u rad ili projekt, nego i povjerenje jednih u druge. “Drugi izazov je naučiti žene da vjeruju jedne drugima, da objektivno procijene svoje prednosti i mane i zaposle ljude da rade na zadacima na kojima one nisu tako dobre, da vjeruju ljudima koji rade svoj posao, da nauče da budu tim”, navodi Ahu i kaže da poduzetnice “Arya’’ platforme rastu tako što podižu druge poduzetnice, i fokusiraju se na pomaganje i saradnju prije traženja usluga. Osim izgradnje ovih poslovnih mreža, ona naglašava da joj je najveća nagrada kada vidi žene koje napreduju i imaju kontrolu nad svojom imovinom i svojim životima.

Ahu Serter ističe da ovi pozitivni rezultati platform nisu samo za žene u koje se ulaže. Jedan od ciljeva “Arya’’ platforme je da “pokaže investitorima, ženama i muškarcima, da su žene velika prilika za ulaganje i s obzirom da su zanemarene tako dugo vremena, prvi koji shvate ovu priliku će imati veliku zaradu.” Pod zaradom se ovdje ne smatraju samo materijalna dobra. “Kada ulažete u žene vaša zarada nije samo u novčanom obliku. Što je još važnije, ulaganjem u žene ulažete u društvo; što zaista koristi našem društvu”, i dodaje, “istraživanja su pokazala da uspješne žene troše svoju zaradu na obrazovanje i porodicu, prije nego na bilo koju luksuznu robu.”

Ahu Serter naglašava da podrška platformi svakodnevno raste. “Ova podrška dolazi posebno od očeva sa kćerkama. Većina naših investitora i pristalica su moje kolege koji zaista cijene ono što radimo za žene u “Arya’’ platformi, jer su dovoljno pametni da shvate da bi društvo bez žena bilo nepotpuno društvo.”

Jedna od redovnih godišnjih aktivnosti “Arya” platforme je “Women Retreat” (slobodni prijevod: “Ženski odmor’’) koji kombinuje zabavne aktivnosti sa interaktivnim sesijama i daje učesnicima priliku za povezivanje i saradnju sa potencijalnim investitorima i dijeljenjem svoje priče. Prošle godine, “Women Retreat” je okupio 78 žena i muškaraca iz 11 zemalja širom svijeta. Ovogodišnji “Women Retreat” održat će se u Casa Dell'Arte u Bodrumu (Turska) od 2. do 4. juna.

Od svog osnivanja, “Arya” je uložila više od 500 hiljada dolara u poslove žena poduzetnica, a interes za platformu raste svaki dan. Interes, međutim, ne dolazi samo iz Turske, nego i iz susjednih zemalja. “Dobili smo interes za pokretanje “Arya” odjela iz Gruzije, Azerbejdžana i Nigerije,” istakla je Ahu za Balkan Diskurs.

“Naš cilj je u 2017. godini pokrenuti drugi odjel u Gruziji. Za pet godina želimo da se “Arya” platforma prepozna kao najjača platforma za žene preduzetnice u regiji Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Mi sebe vidimo kao snažne ženske preduzetnice u izazovnom regionu i želimo da napravimo promjene za naše društvo, postavši najbolji primjeri kreativne ekonomije”, kazala je Ahu.

Gül Üret je magistrirala međunarodnu i globalnu istoriju na Aarhus Univerzitetu. Diplomirala je istoriju Balkana, Ujedinjenih Nacija i Evropske Unije.

Vezani članci

Priča Hasana Jusovića zvanog „Duša“
Hasan Jusović i Aco Nenadić su se upoznali u Sarajevu. Bio je još uvijek mir. Hasan je radio kao vozač generala Jugoslovenske narodne armije (JNA) Vojislava Đurđevca, a Aco je služio vojni rok u glavnom gradu Bosne i Hercegovina (BiH).
Goran Milić: “Negativnost” je zajednička odlika Balkana
Milić vjeruje da "cijeli Balkan ima jednu zajedničku odliku — negativnost. Ova sklonost ka pesimizmu ima svoje korijene, ali je s vremenom “negativnost“ prerasla u kulturnu normu. Navika da se oko svega jadikuje, od priče o bolesti i nepravdi koja dolazi zajedno sa nedostatkom novca. Pa ipak, upravo taj sumorni ambijent je inspirisao Milićevu ideju da pokaže ono što oni prije njega nisu —potencijal Bosne i Hercegovine.

Komentarišite

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu