Samo potpuna zabrana duhana može smanjiti crnu statistiku

foto: Mirko Pincelli

Bosna i Hercegovina ima jednu od najvećih prevalenci pušenja u Evropi. Prema posljednjim podacima najnovije studije Svjetske banke, više od milion odraslih i dvije hiljade djece uzrasta od 10 do 14 godina u Bosni i Hercegovini (BiH) svakodnevno koristi duhan.

,,Situacija sa upotrebom duhana u BiH dostiže katastrofalne razmjere. Ljudi puše sve više, a duhanski dim je prisutan svugdje – u domovima, restoranima, vrtićima, školama i fakultetima, u sportskim dvoranama i bolnicama. Zbog toga na hiljade ljudi obolijevaju i umiru, a najviše pate djeca i mladi. Maleni stanovnici naše države nemaju izbora i već od malih nogu svaki dan udišu velike količine otrova iz duhanskog dima, a i oni sami počinju pušiti u najranijoj dobi”, upozorava Ediba Čutina iz udruženja Progresivni razvoj organizacija i individua (PROI), koje se, između ostalog, bavi poboljšanjem kvalitete zdravlja u BiH.

Prema njenom mišljenju, glavni razlog za ovakvo stanje je u zakonu koji omogućava pušenje na javnim mjestima i pogrešnom javnom mišljenju da je pušenje prihvatljivo, zanemarujući činjenice o njegovoj štetnosti.

,,Posebno imajmo na umu one najranjivije – djecu koja nemaju mogućnost izbora ni mehanizme zaštite od izloženosti duhanskom dimu u zatvorenim javnim mjestima. Samo potpuno ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda može u potpunosti pružiti zaštitu od štetnog utjecaja duhanskog dima i promijeniti ovakvu zastrašujuću statistiku”, navodi ona.

Oliver Arapović iz mostarskog udruženja ,,Majski cvijet” smatra da je donošenje Zakona za kontrolu duhana i duhanskih prerađevina neophodan korak.

,,To je svuda u Evropi urađeno, samim tim to bi uticalo i na prevenciju i na smanjenje procenta mladih koji konzumiraju cigarete, a i pomoglo onima koji su kao pasivni pušači izloženi duhanskom dimu”, kaže on.

On smatra da je ključ u edukaciji od najranijeg doba ,,od vrtića, preko osnovnih i srednjih škola stalno upozoravati na štetnost duhana i na to kakva on oboljenja izaziva. Pokazivati stalno kolika je štetnost duhana”.

Arapović kaže da je uzrok toga što veliki broj mladih puši i činjenica da su mladi podložni marketingu, a da je jedno vrijeme u BiH bilo jako mnogo reklamiranja duhanskih proizvoda.

Dragoslav Kantar iz banjalučkog udruženja ,,Eko-Kultura” navodi da bi usvajanje ovog zakona uticalo na očuvanje životne sredine, ali da bi prije svega uticalo na poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva u BiH.

On vjeruje da su mladi ljudi sve više svjesni koliko upotrebom duhanskih proizvoda ugrožavaju i svoje zdravlje ali i životnu sredinu, no da je riječ tek o sporim i malim koracima koje BiH u tom pravcu pravi.

,,Idemo sporim koracima, a obzirom da narod odavde dosta bježi vjerujem da će nešto naučiti u tim evropskim zemljama, i da bi nam u budućnosti moglo biti bolje”, kaže on.

Zakon o kontroli duhana i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je značajan iz više razloga. Jedan od njih je i taj što je Bosna i Hercegovina 2009. godine ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije i preuzela obavezu da svoje zakone uskladi sa ovom Konvencijom.

„Novi zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine predviđa maksimalno usklađivanje sa ovom Konvencijom. Takođe, novi zakon o kontroli duhana nužan je preduslov za EU integracije”, podsjeća Ediba Čutina.

Zakon koji bi trebao biti donešen u Federaciji BiH predviđa usklađivanje i sa Direktivom EU (2014/40/EU) o duhanskim proizvodima, a pitanja iz ove oblasti navedena su i u upitniku Evropske komisije. Osim toga, u preporuci Vijeća Evrope o okolišu bez duhanskog dima iz 2009. godine zemlje članice se pozivaju da poboljšaju zaštitu od pasivnog pušenja na javnim mjestima.

,,Ove preporuke bi osim zemalja članica EU trebale slijediti i sve zemlje koje teže evropskim integracijama, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Jedan od značajnijih razloga je i taj što brojne ankete u medijima, ali i istraživanja pokazuju veliku podršku novom zakonu. Tako u FBiH preko 70% ispitanika među kojima su i pušači i nepušači, izjavljuje podršku zabrani pušenja u zatvorenim javnim objektima, na javnim okupljanjima i radnim mjestima”, navodi Ediba Čutina.

Ona smatra da je u smislu prevencije potrebno pitanje novog zakona postaviti na prioritetni nivo. U FBiH je nacrt ovog zakona pozitivno ocijenjen i usvojen od Zastupničkog doma i Doma naroda u prvom čitanju, te se trenutno čeka njegovo konačno usvajanje od strane Parlamenta FBiH. U Republici Srpskoj se još uvijek čeka usvajanje nacrta ovog zakona.

,,Mi iz udruženja PROI, očekujemo da će nakon formiranja vlade zakon doći na red za glasanje i na koncu stupiti na snagu. Zakon predviđa maksimalnu usklađenost sa Konvencijom i njegovo usvajanje je ujedno i ispunjenje međunarodne pravne obaveze koju ima Bosna i Hercegovina”, dodaje Čutina.

Nacrt novog zakona o kontroli duhana u FBiH predviđa, između ostalog, ograničenje upotrebe duhana u svim zatvorenim i radnim mjestima, te potpunu zabranu reklamiranja i prodaje duhanskih proizvoda na 100 metara udaljenosti od škola.


Ukoliko i vi želite dati svoj doprinos zabrani pušenja u javnim, zatvorenim prostorima, svoju podršku možete dati inicijativi ,,Klima Bez Dima” koja se zalaže za mijenjanje zakona o kontroli duhana u cilju zabrane pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima. Inicijativa ,,Klima bez dima” je pokrenuta  u okviru projekta ,,Smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini”, kojeg podržava Vlada Švicarske, a sprovodi Svjetska banka u BiH. Kako bi saznali više o inicijativi i potpisali obećanje podrške zaštiti građana od izloženosti pasivnom pušenju, posjetite bit.ly/klimabezdima.

Nakon što je završio srednju školu u Kladnju, Safet se preselio u Sarajevo da studira pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Tokom studija, radio je u lokalnoj NVO kao novinar i istraživač, s fokusom na euroatlantske integracije i ponovno uspostavljanje mira u BiH. Zatim je radio kao lokalni fikser i prevodilac za brojne istraživače, novinare, uključujući novine The Boston Daily, Financial Times i Allgemeine Zeitung. Safetov primarni profesionalni interes je osnaživanje omladine u BiH kako bi oni aktivno potakli pozitivne promjene u društvu.

Vezani članci

Mladi su budućnost: Akademija za mlade lidere u civilnom društvu
Mnogi tvrde da u ovoj državi nema prosperiteta i nade. Dok mladi u potrazi za zaposlenjem odlaze u druge zemlje, postavlja se pitanje ko je odgovoran za sprovođenje promjena potrebnih za prosperitetnu budućnost?
Zaboravljena djeca rata
Težina rata leži u tome što prestanak oružanog sukoba ostavlja breme na srcu svih ljudi tako da na neki način taj rat i dalje traje. Koliko jako srce i dušu čovjek treba imati da se odupre mržnji prema onima koji su mu učinili nepravdu, najbolje pokazuje primjer Ajne Jusić, koja se bori da sistem konačno prepozna i prizna „djecu rođenu zbog rata”.

Komentarišite

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu