Marko Mlikota

Marko Mlikota

Marko is a Balkan Diskurs trained youth correspondent from Mostar. He studies PR at the University of Mostar's Faculty of Philosophy. Marko also serves as a reporter for several local online portals.

Uvjetna kazna: Jedini odgovor sistema na obiteljsko nasilje u Federaciji BiH
Najčešći vid kažnjavanja počinitelja nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema podacima Gender Centra, uvjetna je kazna, iako takav vid kazne otvara mogućnost za ponovno počinjenje nasilja ili nekog drugog krivičnog djela.