Patrick McGovern

Patrick McGovern

Patrick je diplomirao Ruski jezik i političke nauke a trenutno je na magistrirskom studiju iz političkih nauka i sigurnosti sa akcentom na centralnu i istočnu Evropu. Njegova akademska zanimanja su demokratske tranzicije u postkomunističkom svijetu. Patrick je također radio i kao politički konsultant u Londonu.

Bijeli grad i ,,nevidljivi” fotograf
Bijeljina je grad u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH). Grad je svoj naziv dobio od riječi Bijela. Iako nije bilo vizuelnih dokaza zašto je grad dobio ovo ime, ipak se čini kao pravo ime za njega. To nije zbog obilja bijelih zgrada, jer ih uopšte nema puno, već zato što grad posjeduje prigušen i …