“Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola” je projekat koji provodi Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicusmundi mediterrània i Udruženjem “BH novinari”, uz finansijsku podršku Agencije katalonske vlade za međunarodnu saradnju (ACCD).

Sadržaj i mišljenja iznesena u tekstovima ispod isključiva su odgovornost Udruženja “BH novinari” i Medicusmundi mediterrània i ne odražavaju nužno stavove ACCD-a.Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu